Friday, December 17, 2010

Dia bukan milikku...

Font sizeTiada Malik (pemilik) pada hakikatnya melainkan ALLAH S.W.T dan selain daripada ALLAH adalah majazi. Mengikut pemahaman ahli- ahli sufi, seseorang hamba itu mestilah tidak mengikat sesuatu yang bersifat majazi (pinjaman) itu dengan-Nya. Dengan itu, tidak akan ada lagi ucapan kata- kata "denganku", "untukku", "dariku". Inilah "tauhid" pengguguran "ku", iaitu perkataan bersifat kepunyaan yang dikaitkan dengan diri sendiri.

~Seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Sufi dan fadhilat 99 asma ul husna, iaitu terjemahan & susunan kitab Al- Tahbir fi Tazkir karangan Imam Al- Qusyairi.